logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hudební nauka HN

Hudební nauka je nedílnou součástí hudebního vzdělávání na naší Základní umělecké škole. Od 1. do 5. ročníku představuje neoddělitelný doplněk k hlavnímu předmětu žáka hudebního oboru. V hodinách hudební nauky se děti naučí číst a psát noty a obeznámí se se základy hudební teorie. Procvičují si intonační a rytmické schopnosti a poznávají, z čeho se skládá hudba – tóny, pomlky, intervaly, předznamenání, stupnice, akordy, dynamika, tempo, hudební pojmy, hudební formy a další terminologii. Názorně poznávají hudební nástroje, jejich využití a zařazení do skupin. Nahlédnou i do světa hudebních dějin a poznají hudební skladatele různých žánrů. Jsou pravidelně seznamováni se současným hudebním děním ve svém okolí i v celosvětovém měřítku. V hodinách hudební nauky jsou využívané různé interaktivní pomůcky, hry, děti zpívají písně různých žánrů a doprovází se na Orffovy nástroje.Aktuálně ze školy

16. 4. 2021 Přijímací řízení 2021/2022

Těšíme se na Vás již ve dnech 29. 5., 31. 5. a 3. 6. 2021.
Rozvíjejte s námi talent vašeho dítěte.

22. 4. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Náhradní termín koncertu čt 22. 4. 2021 je zrušen, další termín je stanoven na čt 25. 11. 2021.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu