logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

hudební obor Hudební obor poskytuje žákům možnost zapojit se do různých forem školních aktivit, které jim umožní rozšířit si kulturní obzor jak v rámci studovaného oboru, tak i mimo něj.
 
 Zobrazit více
taneční obor Taneční oborpropojuje klasický, lidový a současný tanec s dalšími tanečními technikami. Vede žáky k improvizaci a kreativní formě pohybu. Taneční sestavy žáci prezentují na veřejných vystoupeních.Zobrazit více
výtvarný oborVýtvarný obor nabízí širokou škálu malířských stylů pracujících s plochou i prostorem. Pracujeme s nejrůznějšími grafickými technikami a tvoříme drobné výrobky v keramické peci.Zobrazit více

Přijímáme přihlášky ke studiu! 

Všechny důležité informace ve zkratce najdete na této stránce: "Postup k přijímacímu řízení". Prosíme uchazeče o přečtení a dodržování postupu, usnadníte tím celý proces přijímacího řízení. Více o přijímacím řízení, jeho průběhu a studiu v ZUŠ najdete v kolonce přihláška.Provoz školy od 12. 4. 2021

  • Navracíme se k prezenční formě výuky 1 na 1
  • Skupinová výuka (2 žáci v hodině) musí probíhat individuálně - domluva s učitelem daného předmětu
  • Kolektivní výuka - možnost individuálních konzultací po domluvě s učitelem nebo dál distančně
  • PHV a HN bude probíhat nadále pouze distančním způsobem
  • Vstup do školy mají povolen pouze žáci - doprovod jen ve výjimečných případech po domluvě s vyučujícím
  • Výuka bude probíhat za přísných hygienických pravidel - desinfekce rukou hned u vchodu, ve škole nosí žáci minimálně roušku, zaměstnanci respirátor, dodržování odstupu ...
  • Všichni zaměstnanci školy budou pravidelně testováni, žáci zatím nemusí být testováni
  • Pokud bude žák vykazovat projevy nemoci, nebude vpuštěn do školy. V případě projevení příznaků v průběhu hodiny budou zákonní zástupci vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí si dítěte. Pokud má příznaky onemocnění osoba ve společné domácnosti, informujte svého vyučujícího a dítě do školy neposílejte. Výuku lze vést v tomto případě distančně.

Vážení posluchači a divácinávštěvníci našich stránek, 

připravili jsme pro Vás koncert k příležitosti VÍTÁNÍ JARA. Hrají žáci společně se svými sourozenci, rodiči i prarodiči. Pro větší přehlednost jsou jednotlivá čísla řazena podle nástrojových skupin. Příjemný poslech přeje Vaše ZUŠ Vranovská.

ZUŠ Vranovská

O naší škole

     V roce 2019 uplynulo 95 let od vzniku naší školy, druhé nejstarší základní umělecké školy v Brně. Škola vznikla v roce 1924 z duchovní potřeby tehdejších lidí, z potřeby, která byla natolik silná, že ani po 95 letech neztratila nic ze své životnosti. Naší snahou je v této tradici pokračovat, rozvíjet ji a naplňovat heslo, které si naši předchůdci dali do vínku, když formulovali poslání školy … „vychovávati národu eticky a esteticky cítící jedince„ …  V současné době poskytujeme tři obory ke vzdělávání – hudební, taneční a výtvarný, které navštěvuje 430 žáků. V povědomí veřejnosti má škola velmi dobré jméno díky kvalitní pedagogické práci, každoročně prezentované řadou domácích produkcí, veřejnými koncerty hudebního oboru, výstavami oboru výtvarného a vystoupeními tanečního oboru. Pevnou součástí výuky se staly soubory, v nichž mohou žáci zúročit nabyté vědomosti z individuálních hodin nástroje a společným muzicírováním můžou získávat další nejen muzikantské zkušenosti. Jedná se o smyčcový soubor, seskupení zobcových fléten, kytarový soubor a zejména cimbálovou muziku, která úzce spolupracuje s dětským folklórním souborem Javorníček. S ním také absolvovala řadu domácích i zahraničních vystoupení. V roce  2015 jsme navázali na prvotní důvod založení naší školy, a to vznikem pěveckého sboru Vránky. Pěvecký spolek Dalibor z Husovic dal podnět k založení naší instituce před dávnými lety a naší snahou bude pěstovat tuto sborovou tradici i v budoucnu. Nejlepší žáci naší školy se tradičně zapojují do národních uměleckých soutěží, v nichž zpravidla dosahují velmi dobrých výsledků. Kvalita pedagogické práce je patrná také z výsledků přijímacích řízení na konzervatoř, kam pravidelně odchází studovat naši žáci. Mezi nejvýznamnější žáky naší školy patří Pavel Šnajdr (skladatel a dirigent), houslistky Ivana Tomášková (koncertní umělkyně), Romana Zieglerová (koncertní mistr Pražské komorní filharmonie), Lukáš Daňhel (post 1. klarinetisty Filharmonie Brno) a mezzosopranistka světového formátu Magdalena Kožená. 

Přijďte se k nám naučit rozvíjet lásku k umění i Vy!!!
Aktuálně ze školy

16. 4. 2021 Přijímací řízení 2021/2022

Těšíme se na Vás již ve dnech 29. 5., 31. 5. a 3. 6. 2021.
Rozvíjejte s námi talent vašeho dítěte.

22. 4. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Náhradní termín koncertu čt 22. 4. 2021 je zrušen, další termín je stanoven na čt 25. 11. 2021.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu