logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

hudební obor Hudební obor poskytuje žákům možnost zapojit se do různých forem školních aktivit, které jim umožní rozšířit si kulturní obzor jak v rámci studovaného oboru, tak i mimo něj.
 
 Zobrazit více
taneční obor Taneční oborpropojuje klasický, lidový a současný tanec s dalšími tanečními technikami. Vede žáky k improvizaci a kreativní formě pohybu. Taneční sestavy žáci prezentují na veřejných vystoupeních.Zobrazit více
výtvarný oborVýtvarný obor nabízí širokou škálu malířských stylů pracujících s plochou i prostorem. Pracujeme s nejrůznějšími grafickými technikami a tvoříme drobné výrobky v keramické peci.Zobrazit více

Výtvarný obor

 Od 20. září přidáváme další termín pro přípravnou výtvarnou výchovu, a to termín 14:00 - 15:30 hodin.         

V případě zájmu zašlete prosím elektronickou přihlášku nebo kontaktujte vyučující výtvarného oboru Miladu Sommerovou 734 385 253.

 


Úspěchy našich žáků

"CHCI TĚ SLYŠET" celorepubliková soutěž

Praha 20. června 2021 - finále

Evelína Trnková (cimbál) – 1. místo v kategorii N1
Pedagog: Mgr. Bronislava Schoříková
Gratulujeme Evelínce i paní učitelce a děkujeme za reprezentaci školy.


Celostátní soutěž smyčcových nástrojů o cenu společnosti AKORD KVINT

Krajské kolo 11. června 2021 v Mikulově

Matěj Bartoloměj Pitlach – 2. cena v kategorii housle
Pedagog: MgA. Ján Vindiš
Gratulujeme za krásné umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!


Mezinárodní soutěžní přehlídka základních uměleckých škol SR a ČR ve hře na keyboard

Považská Bystrica 27. května 2021

Berky Matěj – zlaté pásmo v 1. kategorii a ocenění za celkovou dramaturgii repertoáru
Schoříková Eliška – stříbrné pásmo v 2. kategorii a ocenění za skladbu a nápaditou práci s nástrojem
Koča Vojtěch – bronzové pásmo ve 4. kategorii
Tran Linh Anh – bronzové pásmo ve 4. kategorii a diplom za arrange skladby
Pedagog: Radek Lička

Gratulujeme žákům i panu učiteli za úspěch na soutěži a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!


XIV. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí 19. – 23. května 2021

Evelína Trnková – 2. místo v I. kategorii
Pedagog: Mgr. Bronislava Schoříková
Gratulujeme naší žačce i paní učitelce a děkujeme za mimořádné umístění na soutěži! 

ZUŠ Vranovská

O naší škole

     V roce 2019 uplynulo 95 let od vzniku naší školy, druhé nejstarší základní umělecké školy v Brně. Škola vznikla v roce 1924 z duchovní potřeby tehdejších lidí, z potřeby, která byla natolik silná, že ani po 95 letech neztratila nic ze své životnosti. Naší snahou je v této tradici pokračovat, rozvíjet ji a naplňovat heslo, které si naši předchůdci dali do vínku, když formulovali poslání školy … „vychovávati národu eticky a esteticky cítící jedince„ …  V současné době poskytujeme tři obory ke vzdělávání – hudební, taneční a výtvarný, které navštěvuje 430 žáků. V povědomí veřejnosti má škola velmi dobré jméno díky kvalitní pedagogické práci, každoročně prezentované řadou domácích produkcí, veřejnými koncerty hudebního oboru, výstavami oboru výtvarného a vystoupeními tanečního oboru. Pevnou součástí výuky se staly soubory, v nichž mohou žáci zúročit nabyté vědomosti z individuálních hodin nástroje a společným muzicírováním můžou získávat další nejen muzikantské zkušenosti. Jedná se o smyčcový soubor, seskupení zobcových fléten, kytarový soubor a zejména cimbálovou muziku, která úzce spolupracuje s dětským folklórním souborem Javorníček. S ním také absolvovala řadu domácích i zahraničních vystoupení. V roce  2015 jsme navázali na prvotní důvod založení naší školy, a to vznikem pěveckého sboru Vránky. Pěvecký spolek Dalibor z Husovic dal podnět k založení naší instituce před dávnými lety a naší snahou bude pěstovat tuto sborovou tradici i v budoucnu. Nejlepší žáci naší školy se každoročně zapojují nejen do soutěží vyhlášených MŠMT, ale i dalších, mnohdy i mezinárodních soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Kvalita pedagogické práce je patrná také z výsledků přijímacích řízení na konzervatoř, kam pravidelně odchází studovat naši žáci. Mezi nejvýznamnější žáky naší školy patří Pavel Šnajdr (skladatel a dirigent), houslistky Ivana Tomášková (koncertní umělkyně), Romana Zieglerová (koncertní mistr Pražské komorní filharmonie), Lukáš Daňhel (post 1. klarinetisty Filharmonie Brno) a mezzosopranistka světového formátu Magdalena Kožená. 

Přijďte se k nám naučit rozvíjet lásku k umění i Vy!!!
Aktuálně ze školy

24. 9. 2021 Výuka v pondělí 27.9.2021

V pondělí 27.9.2021 bude probíhat vyučování dle rozvrhu.  Ve škole není ředitelské volno.

25. 11. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Termín na Slavnostní koncert školy je stanoven na čt 25. 11. 2021 v 17 h. v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7 v Brně. Uslyšíte výkony žáků naší školy, bývalých absolventů, pedagogů a jejich přátel a těšit se můžete i na významné hosty. Přijďte s námi oslavit dlouholetou tradici naší školy.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu