logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

hudební obor Hudební obor poskytuje žákům možnost zapojit se do různých forem školních aktivit, které jim umožní rozšířit si kulturní obzor jak v rámci studovaného oboru, tak i mimo něj.
 
 Zobrazit více
taneční obor Taneční oborpropojuje klasický, lidový a současný tanec s dalšími tanečními technikami. Vede žáky k improvizaci a kreativní formě pohybu. Taneční sestavy žáci prezentují na veřejných vystoupeních.Zobrazit více
výtvarný oborVýtvarný obor nabízí širokou škálu malířských stylů pracujících s plochou i prostorem. Pracujeme s nejrůznějšími grafickými technikami a tvoříme drobné výrobky v keramické peci.Zobrazit více

Přijímací řízení 2021/2022

V případě zájmu o studium hudebního oboru volejte 739 670 670.
Elektronické přihlášky je možné podávat pouze do výtvarného a tanečního oboru.

Celostátní soutěž smyčcových nástrojů o cenu společnosti AKORD KVINT
Krajské kolo 11. června 2021 v Mikulově

Matěj Bartoloměj Pitlach – 2. cena v kategorii housle
Pedagog: MgA. Ján Vindiš
Gratulujeme za krásné umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Mezinárodní soutěžní přehlídka základních uměleckých škol SR a ČR ve hře na keyboard
Považská Bystrica 27. května 2021

Berky Matěj – zlaté pásmo v 1. kategorii a ocenění za celkovou dramaturgii repertoáru
Schoříková Eliška – stříbrné pásmo v 2. kategorii a ocenění za skladbu a nápaditou práci s nástrojem
Koča Vojtěch – bronzové pásmo ve 4. kategorii
Tran Linh Anh – bronzové pásmo ve 4. kategorii a diplom za arrange skladby
Pedagog: Radek Lička

Gratulujeme žákům i panu učiteli za úspěch na soutěži a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

XIV. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí 19. – 23. května 2021
Evelína Trnková – 2. místo v I. kategorii
Gratulujeme naší žačce i paní učitelce B. Schoříkové a děkujeme za mimořádné umístění na soutěži! 

 

Vážení posluchači a diváci, milé žákyně, milí žáci,

připravili jsme pro všechny zájemce další online koncert. Příjemný poslech přeje Vaše ZUŠ Vranovská.

 

 


 Provoz školy od 8. 6. 2021

  • Žáci ani pedagog nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku) během výuky, to ale neplatí při vstupu do školy a na chodbách, kdy zůstává stejný režim jako doposud. Podobně v případě konání koncertu, musí mít návštěvníci nasazený ochranný prostředek po celou dobu jejich přítomnosti ve škole a podepíší čestné prohlášení o nepřítomnosti onemocnění covid-19.

  • Kolektivní výuka - je umožněna osobní přítomnost na výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování. 
    Do kolektivní výuky nad 10 žáků je nutné přinést čestné prohlášení. Prohlášení si můžete stáhnout tady

  • Vstup do školy mají povolen pouze žáci - doprovod jen ve výjimečných případech po domluvě s vyučujícím
  • Výuka bude probíhat za přísných hygienických pravidel - desinfekce rukou hned u vchodu, ve škole nosí žáci minimálně roušku, zaměstnanci respirátor, dodržování odstupu ...
  • Všichni zaměstnanci školy budou pravidelně testováni, žáci jsou testováni ve školách. ZUŠ žáky netestuje!
  • Pokud bude žák vykazovat projevy nemoci, nebude vpuštěn do školy. V případě projevení příznaků v průběhu hodiny budou zákonní zástupci vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí si dítěte. Pokud má příznaky onemocnění osoba ve společné domácnosti, informujte svého vyučujícího a dítě do školy neposílejte. Výuku lze vést v tomto případě distančně.

Vážení posluchači a diváci,

kolektiv ZUŠ Vranovská připravil pohádku pro děti s názvem "Poznávej s námi hudební nástroje a obory na ZUŠ". Těšíme se, že přijdete za námi rozvíjet talenty svých dětí!

ZUŠ Vranovská

O naší škole

     V roce 2019 uplynulo 95 let od vzniku naší školy, druhé nejstarší základní umělecké školy v Brně. Škola vznikla v roce 1924 z duchovní potřeby tehdejších lidí, z potřeby, která byla natolik silná, že ani po 95 letech neztratila nic ze své životnosti. Naší snahou je v této tradici pokračovat, rozvíjet ji a naplňovat heslo, které si naši předchůdci dali do vínku, když formulovali poslání školy … „vychovávati národu eticky a esteticky cítící jedince„ …  V současné době poskytujeme tři obory ke vzdělávání – hudební, taneční a výtvarný, které navštěvuje 430 žáků. V povědomí veřejnosti má škola velmi dobré jméno díky kvalitní pedagogické práci, každoročně prezentované řadou domácích produkcí, veřejnými koncerty hudebního oboru, výstavami oboru výtvarného a vystoupeními tanečního oboru. Pevnou součástí výuky se staly soubory, v nichž mohou žáci zúročit nabyté vědomosti z individuálních hodin nástroje a společným muzicírováním můžou získávat další nejen muzikantské zkušenosti. Jedná se o smyčcový soubor, seskupení zobcových fléten, kytarový soubor a zejména cimbálovou muziku, která úzce spolupracuje s dětským folklórním souborem Javorníček. S ním také absolvovala řadu domácích i zahraničních vystoupení. V roce  2015 jsme navázali na prvotní důvod založení naší školy, a to vznikem pěveckého sboru Vránky. Pěvecký spolek Dalibor z Husovic dal podnět k založení naší instituce před dávnými lety a naší snahou bude pěstovat tuto sborovou tradici i v budoucnu. Nejlepší žáci naší školy se každoročně zapojují nejen do soutěží vyhlášených MŠMT, ale i dalších, mnohdy i mezinárodních soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Kvalita pedagogické práce je patrná také z výsledků přijímacích řízení na konzervatoř, kam pravidelně odchází studovat naši žáci. Mezi nejvýznamnější žáky naší školy patří Pavel Šnajdr (skladatel a dirigent), houslistky Ivana Tomášková (koncertní umělkyně), Romana Zieglerová (koncertní mistr Pražské komorní filharmonie), Lukáš Daňhel (post 1. klarinetisty Filharmonie Brno) a mezzosopranistka světového formátu Magdalena Kožená. 

Přijďte se k nám naučit rozvíjet lásku k umění i Vy!!!
Aktuálně ze školy

14. 5. 2021 Přijímací řízení 2021/2022

Z kapacitních důvodů , v případě zájmu o hudební obor , volejte prosím na další domluvu 739 670 670.

Elektronické přihlášky je možné podávat do výtvarného a tanečního oboru. 

22. 4. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Náhradní termín koncertu čt 22. 4. 2021 je zrušen, další termín je stanoven na čt 25. 11. 2021.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu