Aktuálně

ZÁPIS DĚTÍ OD 5 LET
A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DĚTÍ OD 7 LET
do hudebního, tanečního a výtvarného oboru
na školní rok 2018/2019 byl zahájen
prostřednictvím elektronické přihlášky.

Vyplnění a odeslání elektronické přihlášky neznamená automatické přijetí ke studiu na ZUŠ. Je nutné se dostavit k zápisu a vykonat talentovou zkoušku v některém z následujících termínů:

18. 4., 25. 4. nebo 2. 5. 2018

vždy od 15.00 do 18.00 hod.,
v hlavní budově školy, Vranovská 41 Brno.