Aktuálně

ZÁPIS DĚTÍ OD 5 LET
A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DĚTÍ OD 7 LET
do hudebního, tanečního a výtvarného oboru
na školní rok 2018/2019 byl zahájen
prostřednictvím elektronické přihlášky.

Vyplnění a odeslání elektronické přihlášky neznamená automatické přijetí ke studiu na ZUŠ. Je nutné se dostavit k zápisu a vykonat talentovou zkoušku. Termín vykonání talentové zkoušky si prosím domluvte se zástupkyní ředitele na tel. č. 601 392 782 nebo 739 670 670.


GDPR