Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole, Brno, Vranovská, příspěvková organizace na školní rok 2018/2019

Prosíme rodiče o poukázání plateb bezhotovostně vkladem na účet nebo poštovní poukázkou na
číslo účtu: 29036621/010

Splatnost:
I. pololetí do 20.8.2018
II. pololetí do 20.1.2019

Zákonní zástupci obdrží e-mailem příkaz k úhradě s pokyny k platbě a variabilním symbolem žáka.
Žáci starší 18-ti let nebo dovrší-li tento věk v uvedeném školním roce doloží potvrzení o studiu, a to do 15.9.2018.

uplata_2018_2019