logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Kontakty

Název organizace: 
Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Sídlo: Vranovská 41, Brno, 614 00
IČO: 62156756
číslo účtu KB 29036621/0100

Kontakty:

Kancelář
telefon: 545 574 893
mobil: 739 670 670

e-mail: info@zusvranovska.cz

Ředitelka - Mgr. Bronislava Schoříková
e-mail: reditelka@zusvranovska.cz

Zástupkyně ředitelky - MgA. Andrea Ryvolová
e-mail: zastupkyne@zusvranovska.cz

Aktuálně ze školy

3. 9. 2018 Přijmeme žáky do tanečního a výtvarného oboru!!! NOVINKA - Hra na bicí nástroje

Zájemci hlaste se k zařazení do výuky v kanceláři školy v době od 13 do 16 hodin nebo nás kontaktujte e-mailem: info@zusvranovska.cz

15. 9. 2018 Vítání občánků

Svým vystoupením přivítají malé občánky žáci naší ZUŠ v sobotu 15. 9. v 10 hodin na Radnici MČ v Maloměřicích a  Obřanech, Selská 32/66 v Malém společenském sále. 

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu