logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Sdružení rodičů a přátel školy - SRPŠ

je při škole již řadu let. Po léta osvědčené jeho fungování se v roce 2017 oficiálně zaregistrovalo a nese nový název Rodičovské sdružení ZUŠ Brno, Vranovská 41, z.s.

Z řad rodičů byl zvolen její předseda, účetní a členové, kteří se pravidelně schází před interním vystoupením našich žáků v sále školy a informují ostatní rodiče jak funguje a hospodaří tento spolek. Jeho účelem je podpora uměleckého vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči a ostatními partnery na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů. Přijďte se stát jeho členy a podpořte Vaše děti a naše žáky v jejich umělecké a smysluplné činnosti.

Stanovy SRPŠ - pdf

STANOVY.jpg

Aktuálně ze školy

23. 10. 2018 Žákovský večer

1. žákovský večer letošní sezóny proběhne 23. 10. 2018 v 18 h. v sále ZUŠ. Před jeho začátkem proběhne setkání se členy Rodičovského sdružení a podání informací činnosti tohoto spolku na školní rok 2018 /2019.

20. 11. 2018 Setkání knihovníků JM v MZK v Brně

Naše ZUŠ se bude podílet kulturním vystoupením na setkání knihovníků JM v MZK v Brně v čase 10 - 12. h. 


Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu